2016 г.

Пост. № 116 от 25.08.2016г. изм. в пост. от 27.04.2015 №20.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 51.5 KB
Пост № 80 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 87.0 KB
Пост № 79 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 85.5 KB
Пост № 78 от 25.04.2016 .doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 80.0 KB
Пост № 77 от 26.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 79.0 KB
Пост № 76 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 81.5 KB
Пост № 75 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 76.5 KB
Пост № 74 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 82.5 KB
Пост № 73 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 80.5 KB
Пост № 72 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 81.5 KB
Пост № 71 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 85.5 KB
Пост № 70 от 25.04.2016г..doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 82.5 KB
Пост № 69 от 25.04.2016г. .doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 81.5 KB
Пост № 68 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 85.5 KB
пост № 67 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 84.0 KB
пост № 66 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 85.0 KB
Пост № 65 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 84.5 KB
Пост № 64 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 84.5 KB
Пост № 63 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 79.5 KB
пост № 62 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 79.5 KB
Пост № 61 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 83.5 KB
Пост № 60 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 76.5 KB
Пост № 59 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 76.0 KB
Пост № 58 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 84.5 KB
Пост № 57 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 86.5 KB
Пост № 56 от 25.04.2016 .doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 81.5 KB
Пост № 55 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 86.5 KB
Пост № 54 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 83.5 KB
Пост № 53 от 26.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 77.0 KB
Пост № 52 от 25.04.2016г.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 84.0 KB
Пост № 50 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 83.0 KB
Пост № 49 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 80.0 KB
Пост № 48 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 83.5 KB
Пост № 47 от 25.04.2016г.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 80.0 KB
Пост № 46 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 84.5 KB
Пост № 45 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 78.0 KB
Пост № 44 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 80.0 KB
Пост № 43 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 82.5 KB
Пост № 42 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 84.5 KB
Пост № 41 от 25.04.16.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 82.5 KB
Пост № 40 от 25.04.2016.doc
Тип: Microsoft Word Document, размер: 79.0 KB